۱) فعالسازي اينترنت نوترينو شما مي توانيد سرويس اينترنت نوترينو را با ارتباط با يکي از درگاه­هاي زير فعال نماييد. ۱.  ارسال پيامک به شماره ۸۰۸۸ ۲. ارسال دستور *۱۱۱*۲۳۱#   همچنین می توانید با ارسال پیامک به شماره ۸۰۰۸ تنظیمات اینترنت گوشی خود رادریافت کنید.   ۲) فعالسازي سرويس MMS شما مي­ توانيد با مراجعه به دفاترخدمات ارتباطي و تکميل فرم درخواست (تعهدنامه) و ارائه مدارک لازم (اصل وتصويرکارت ملي وآخرين قبض) سرويس پيام چندرسانه ­اي (MMS) را فعال کنيد.   يادآوري: ۱. پس ازفعالسازي سرويس MMS، درصورت عدم فعالسازي اينترنت نوترينو، سرويس مذکور نيز به طورهمزمان فعال مي گردد. ۲.  درصورت نقل و انتقال تلفن همراه،سرويس MMS قطع گرديده و فعالسازي مجدد آن منوط به درخواست مالک جديد مي باشد.