ایران را باید دید: مدرسه فخریه سبزوار ( خراسان_رضوی) مدرسه فخریه مربوط به ۱۱۰۰ سال پیش است و در شهر سبزوار، حد فاصل بین میدان دروازه عراق و چهار راه بیهق واقع شده است. از این مدرسه به عنوان قدیمی ترین مدرسه ایران یاد می‌شود. این بنا از نوع مدرسه‌هایی است که همچنان کاربری اولیه خود را حفظ کرده و در حال حاضر یکی از چند حوزه علمیه فعال این شهر محسوب می‌شود. استاد پیرنیا پدر معماری سنتی ایران در پژوهشی که درباره مدارس سنتی ایران انجام داده است، مدرسه فخریه سبزوار را به شرح زیر توصیف کرده است:قدیمی ترین مدرسه که تا بحال چند بار بازسازی شده است مدرسه فخریه سبزوار در شهر شیعه نشین سبزوار می‌باشد. اصل مدرسه از زمان فخر الدوله دیلمی است و با وجود اینکه بازسازی شده است ولی شکل کلی اولیه را دارد، اتاقهای آن که در حال حاضر دراز هستند تناسب منطقی ندارند. ابعاد آن چیزی در حدود ۱ متر در ۵/۲ متر است که نشان می‌دهد پستو یا ایوانچه یا هر دو را داشته است. در چهار گوشه آن، مسجد، مدرس، کتابخانه و سرویس‌ها قرار گرفته‌اند. هشتی آن به دو راهرو را داشته که وارد محیط می شده است.