گل بابونه نمین ( اردبیل) در شهرستان اردبیل طبیعتی زیبا از گل های بابونه به چشم می خورد که در جنگل فندقلو و در 5 کیلومتری شهر نمین است. این طبیعت زیبا از دور مانند برف می درخشد و انسان را جذب خود می کند و بازدید کنندگان زیادی را به خود جذب می کند. بابونه گیاهی است سفید رنگ که بویی معطر دارد و در زمین های شنی و چمن زارها می روید. اکنون که در اواخر بهار هستیم زمان رویش این بابونه های زیبا است. اگر فرصت کردید حتما سری به این منطقه بزنید و از تماشای طبیعت زیبای آن لذت ببرید. در شهرستان اردبیل طبیعتی زیبا از گل های بابونه به چشم می خورد که در جنگل فندقلو و در 5 کیلومتری شهر نمین است. این طبیعت زیبا از دور مانند برف می درخشد و انسان را جذب خود می کند و بازدید کنندگان زیادی را به خود جذب می کند. بابونه گیاهی است سفید رنگ که بویی معطر دارد و در زمین های شنی و چمن زارها می روید.