کشف فسیل موجودی عجیب متعلق به 540 میلیون سال پیش

به گزارش livescience.com کشف فسیل متعلق به 540 میلیون سال پیش دانشمندان را شگفت زده کرد.کشف فسیل

کشف فسیل

محققان باکشف بقایای موجودی بدون مقعد که در حدود 540 میلیون سال پیش زندگی می کرده است وارد مرحله جدیدی از تحقیقات شدند.

فسیل کشف شده در مرکز چین شاید نشانه ای ازاجداد متفاوت موجودات زنده (مخلوقات) روی زمین باشد و این تفاوت در اعضای بدن یافت شده به وضوح دیده می شود.

محققان چینی روز دوشنبه با انتشار گزارشی جالب یافته های جدیدشان از موجود دریایی گفتند که با بدنی کیسه مانند و دهانی بسیار بزرگ درمیان شن های کف آب زندگی می کرده است.

جالب ترین و عجیب ترین جملات این گزارش بحث ارتباط این موجود با انسان بود،

همانطور که مطلع هستید باستان شناسان دانشگاه کمبریج معتقدند که از اجداد انسان در حدود 200 هزار سال پیش ظاهری شبیه به میمون ها داشته اند و طی یک فرآیند و تغییرات تکاملی ، انسان به شکل امروزی در آمده است.

در ادامه همان نظریه و بعد از کشف این فسیل 540 میلیون سال ای دانشمندان چینی معتقدند که این موجود عجیب و غریبه دریایی رابطه ای با انسان های اولیه داشته است به همین دلیل این مطلب را با عنوان " کشف فسیل 540 میلیون ساله اجداد انسان ها " منتشر کردند.

دانشمندان در مورد دهان بزرگ این موجود و این باورند که برای خوردن غذا و دفع مواد زائد از بدن کاربرد داشته است چراکه در فسیل این موجود مقعد دیده نشده است و همین یکی از بخش های شگفت انگیز در مطالعه و بررسی این فسیل قدیمی بوده است.